chuyencuoituan.com

Do nhu cầu mở rộng team để đánh lớn nên tuyển 10 PHP Dev làm fulltime tại HCM

Do nhu cầu mở rộng team để đánh lớn nên tuyển 10 PHP Dev làm fulltime tại HCM. Anh chị em nào biết thì giới thiệu giúp em với, nhà nghèo không có tiền đăng tuyển mấy site nhà giàu. Đã làm việc với PHP tối thiểu 2 năm, hiểu OOP, teamwork là một lợi thế.
Bạn sẽ được training, sử dụng với các công nghệ, kiến trúc hàng đầu trong xây dựng các hệ thống web, tham gia xây dựng các sản phẩm web có độ phức tạp cao và thú vị và trở thành các kỹ sư Full stack trong tương lai.
Anh chị em nào trong friendlist có em nhỏ muốn đổi môi trường sang một công ty thuần công nghệ, Internet thì giới thiệu sấp nhỏ để vào lò đào tạo siêu nhơn.
PM hoặc email tuanmaster2012@gmail nhé.
https://www.teamcrop.com
14/06/2020
2 bình luận:
Ôn Như Bình
14-06-2020, 02:02:08
Ngon.
Khoa Hoang
14-06-2020, 02:02:08
Gửi rồi. Offer đi. Hoang Giang Công Sang về làm chung cho vui.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới