chuyencuoituan.com

NÓNG LM VÀ GIÁO DÂN LẠI PHÁ Ở DIỄN ĐOÀI

NÓNG! LM VÀ GIÁO DÂN LẠI PHÁ Ở DIỄN ĐOÀI
Chiều nay 23/2/2018 linh mục Cao Đăng Minh cùng với đám ngáo chiên xứ Đăng Cao đã kéo đến trường tiểu học Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ an dùng gạch đá, gậy gộc tấn công thầy cô của trường với lý do rất nực cười là vì;
Theo quy định của trường mỗi tuần nhà trường tổ chức học thêm một buổi, nhưng hội phụ huynh nhà trường đã đề nghị ban GH nhà trường tổ chức têm một buổi nữa đồng thời ai học thì bỏ tiền học thêm. Nhưng bọn phụ huynh và tên Linh mục Cao Đăng Minh GX Đăng Cao không nạp tiền học thêm mà vẫn bắt con em mình đến trường học thêm, vì lòng tự trọng nên các em không chịu vào lớp. Lợi dụng vào đó tên Cao Đăng Minh cùng với đám ngáo chiên đã tổ chức kéo đến vây thầy cô nhà trường, dùng gạch, đá và gậy tấn công, nói là các thầy cô cấm học sinh vùng giáo đến trường. Bức xúc với hành động đó một số lương dân đã ra can ngăn, nhưng chúng tấn công luôn. Để khỏi xảy ra xung đột Lương, Giáo Công an đã kịp thời đến giải quyết tình hình.
22/09/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới